Network Marketing İşiniz Yükselen Kura Rağmen Nasıl ve Neden Büyür?

Network Marketing sektörünün tüm dünya cirosu (satış rakamı) 2008lerde 30 milyar dolar seviyesindeydi.

2008 kırılması yaşandı.

Geldiğimiz şu an itibarı ile network marketing sektörünün yıllık cirosu neredeyse 200 milyar $ seviyesinde.

2008 sonrasında insanların alım gücü düştü. İnsanlar tüm dünyada fakirleşti. Harcama öncelikleri temel alışverişlerine döndü. Sağlık ikinci planda kaldı.

Peki soru şu; satış rakamları düşen alım gücüne rağmen insanların fakirleşmesine rağmen neden artıyor? Neden ciro 30 milyar $’dan 200 milyar $’a tırmandı?

Network marketing sektörünün çok ilginç dinamikleri var.

Krizlerle ters orantılı işliyor.

Ciroların neden arttığını size şöyle anlatayım.

2008 kırılması sonrasında büyük patronlar küçük patron olmak zorunda kaldı. Küçük patronlar işsiz patron olmak zorunda kaldılar.

Dikkat bu çevre kaliteli profildir. Kendi işini yapabilme kültürüne sahip olan insanlardır.

Kendi işini inşa edebilme kültürüne sahip olan insanlardır. Paranın nasıl kazanıldığını çok iyi bilen insanlardır.

Yaşamlarına paranın rahatlıkla girdiği rahatlıkla çıktığı insanlardır.

Daha evvelden, bu profil, yani kendi işini yapan insanlar, kendi işini yapma kültürüne sahip insanlar, network marketing işine burun kıvırıyorlardı.

2008 kırılması sonrasında kimisi küçülmek zorunda kaldı kimisi işsiz durumda kaldı.

Network marketing sektörü daha evvelinde bu insanları masaya oturtmakta zorlanıyordu.

Daha evvelden burun kıvırdıkları, dinlemedikleri, network marketing sektörünü ilk kez AMA BU SEFER GAYET CİDDİ BİR ŞEKİLDE DİNLEMEYE karar verdiler.

Network marketing sektörü cirolarının 2008-2020, yani 12 yılda 30 milyar $’dan 200 milyar dolarlara çıkmasının en güçlü sebebi budur.

Yüksek profil insanların bu işi dinlemeye karar vermesidir.

Konu insanların alım gücünün yükseldiği veya düştüğü değildir.

Konu, profil kalitesidir.

Konu kalibresi yüksek olan insanların bu işi dinlemeye karar vermiş olmasıdır.

Çok büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde durum onu gösteriyor ki krizin derinleşmesi ihtimali var.

Bunun anlamı bence şudur, öngörüm şudur; network marketing sektöründeki cirolar artacaktır. Alım gücünün düşüyor olmasına rağmen artacaktır.

Dolayısı ile “İnsanların alım gücü düşüyor. Dolayısıyla network marketing sektörü, para, zaman ve efor yatırımı yapmaya değmez” düşüncesi ve kararı, bedeli ağır olan bir karar olabilir. Bugüne kadarki dinamikler, sayılar bunu gösteriyor.

Özet.

Network marketing sektörü krizlerle ters orantılı olarak hareket eden bir dinamiğe sahiptir.

“İnsanların alım gücü düşüyor. Dolayısıyla bu sektörden uzak durmalıyım. İnsanlar bu ürünleri almaz. Alamaz. İnsanların evine götürecek ekmek paraları yok. Bu ürünleri nasıl alsınlar? dolayısı ile yüksek cirolar yüksek satış rakamları oluşmaz” düşüncesi yanlış bir düşünce olabilir. Bu sektör, alım gücü düşen insanlarla yürüyen bir sektör değil, bundan daha ziyade, kalifiye insanla, kalibresi yüksek olan insanla, iş (business) yapabilme becerisi, kültürü olan insanlarla büyüyen bir sektördür. Çevresinde etkinliği olan insanlarla büyüyen bir sektördür. Ciroları oluşturan dinamiğin bu olduğunu düşünüyorum.

Hayatında para akışı olan insanlar, para kazanan insanlar para harcayabiliyorlar.

Para akışı zayıf olan insanlar, yani para kazanmakta zorlanan insanlar para harcamakta da zorlanırlar.

Sizin herkese ürün satmak gibi bir amacımız yok. Olmamalı.

Herkes sizin ürününüzü almayacak.

Önümüzdeki dönemde işinizi inceleyen yüksek profil insan sayısı artacak.

Teşekkürler,

Sizin başarınıza, Yavuz Bağcı