Siz Bir Danışmansınız

Hayallerini gerçekleştirmek adına adaylarınızın fırsatınızı araç olarak kullanarak kendilerini satmalarını sağlarsınız. Bunu yapmanın en iyi yolu, nasıl daha hızlı, nasıl daha kolay ve nasıl daha ucuz delik açılacağını anlatan bilgiyi pazarlamak ve bu bilginin reklamını yapmaktır. Fırsat ve ürünlerinizi direkt olarak pazarlamazsınız. Bunu sadece satıcılar yapar. Siz satıcı değilsiniz. Siz, faydalı bilginin reklamını ve pazarlamasını yaparsıız. Bunu da sadece ve sadece danışmanlar yaparlar.

Sizin Başarınıza, Yavuz Bağcı